Правила та умови

Ці правила та умови («Угода») регулюють вашу участь як члена («Афілійована особа») компанії Paripesa Partners («Програма»). Партнер зобов'язується та погоджується дотримуватися цієї Угоди та графіків, що додаються, зі змінами, які час від часу вносяться Програмою.

Визначення

«Клієнт» означає клієнта Програми.

«Оферта» означає рекламну пропозицію, опубліковану Програмою на Сайті Програми, в електронному листі або обох, що викладає рекламну пропозицію від імені Клієнта і містить такі додаткові умови, які Клієнт і Програма, на свій розсуд, вважають необхідними час від часу.

«Сайт Програми» означає веб-сайт Програми, яким керують Партнери PariPesa і розташований за адресою https://paripesapartners.com.

«Суб-Партнер» означає незалежну третю сторону, з якою Партнер уклав договір.

Методичні рекомендації

Партнери Paripesa дозволять Партнеру брати участь у Програмі за умови дотримання умов цієї Угоди та будь-яких політик, встановлених Програмою, час від часу та включених шляхом посилання в цю Угоду.

Партнеру буде видано унікальне ім'я користувача та пароль для доступу до Сайту Програми, жоден з яких не може бути використаний будь-якою іншою особою, крім Партнера.

Якщо Партнер є фізичною особою, а не торговим суб'єктом, для того, щоб зареєструватися та брати участь як Партнер, він/вона повинен бути старше вісімнадцяти (18) років та/або старше повноліття, якщо він проживає та/або веде бізнес у штатах, провінціях або країнах, де вік повноліття перевищує вісімнадцять (18) років.

Партнер може залучати Суб-Партнерів для розповсюдження Пропозицій відповідно до Програми, за умови, що:

 • Партнер має письмову згоду від Представника Програми на укладення контракту з Суб-Партнерами; ім'я, адреса та номер телефону кожного Субпартнера, які можна перевірити, доставляються до Програми негайно за запитом;
 • запропонований Суб-Партнер погоджується у формі, задовільній для Програми, дотримуватися цієї Угоди та Політики Програми зі змінами, що вносяться час від часу; і в жодному разі Партнер не буде залучати Субпартнера, який, на думку Програми, може принести репутацію або репутацію Програми в погану репутацію або іншим чином непридатний.

Будь-яке порушення Субпартнером Положень Суб-Партнера буде вважатися порушенням цієї Угоди з боку Афілійованої особи.

Програма може на власний розсуд підтвердити або іншим чином перевірити або перевірити правдивість і точність будь-якої реєстраційної інформації, наданої Партнером. Якщо в будь-який час Програма, на власний розсуд і на власний розсуд, визначить, що реєстраційна інформація Партнера вводить в оману, неточна або неправдива, Програма може обмежити, заборонити або припинити дію облікового запису Партнера, доступу та використання Партнера та/або будь-яких переваг, отриманих від участі Партнера в Програмі; Програма також може утримувати виплату будь-яких комісійних та/або інших зборів, які можуть бути або підлягають сплаті Партнеру.

Прямо домовлено, що сторони мають намір за цією Угодою встановити відносини між Програмою та Партнером, але жодна зі сторін не має наміру створювати спільне підприємство або робити Партнера в будь-якому сенсі агентом, співробітником або партнером Програми. Сторони прямо погоджуються, що вони є незалежними підрядниками, і що ця Угода жодним чином не створює партнерства, як це передбачено Законом про партнерство, R.S.B.C. 1996, c.348, а також сторони не надали одна одній жодного права чи повноважень брати на себе або створювати будь-які зобов'язання щодо відповідальності, явні чи неявні, від імені або від імені іншої сторони, або зв'язувати іншого будь-яким чином.

Крім того, погоджується, що Партнер не має повноважень створювати або брати на себе від імені Програми або від її імені будь-які зобов'язання, явні або неявні, або діяти або претендувати діяти як його агент або представник для будь-яких цілей, і Партнер не повинен позиціонувати себе як такий, що має будь-які такі повноваження.

Програма може на власний розсуд підтвердити або іншим чином перевірити або перевірити правдивість і точність будь-якої реєстраційної інформації, наданої Партнером. Якщо в будь-який час Програма, на власний розсуд і на власний розсуд, визначить, що реєстраційна інформація Партнера вводить в оману, неточна або неправдива, Програма може обмежити, заборонити або припинити дію облікового запису Партнера, доступу та використання Партнера та/або будь-яких переваг, отриманих від участі Партнера в Програмі; Програма також може утримувати виплату будь-яких комісійних та/або інших зборів, які можуть бути або підлягають сплаті Партнеру.

Партнер використовуватиме лише затверджені Програмою рекламні креативи (банери, html-розсилки, редакційні колонки, зображення та логотипи) і не змінюватиме їх зовнішній вигляд і не посилатиметься на Програму в будь-яких рекламних матеріалах, крім тих, які доступні в https://paripesapartners.com. Зовнішній вигляд і синтаксис посилань для передачі гіпертексту розробляються і позначаються Програмою і є єдиним авторизованим і дозволеним представленням сайтів. Використання власних креативів Партнера (банери, html-розсилки, редакційні колонки, зображення та логотипи) можливе лише за письмовою згодою Представника Програми. Партнер несе повну відповідальність за розробку, функціонування та обслуговування веб-сайту Партнера, а також за всі матеріали, які з'являються на веб-сайті Партнера. Такі обов'язки включають, але не обмежуються цим, технічну роботу веб-сайту Партнера та всього супутнього обладнання; створення та розміщення оглядів продуктів, описів та посилань на веб-сайті Партнера та посилання на ці описи на Сайті Програми; достовірність і достовірність матеріалів, розміщених на сайті Партнера; а також забезпечення того, щоб матеріали, розміщені на веб-сайті Партнера, не порушували права будь-якої третьої сторони та не були наклепницькими чи іншим чином незаконними. Програма відмовляється від будь-якої відповідальності за такі питання. За винятком випадків, передбачених у цьому Розділі, Партнер не може здавати в суборенду, орендувати, здавати в оренду, продавати, перепродавати, передавати на аутсорсинг або обслуговувати будь-яку Пропозицію, і будь-яка спроба зробити це є недійсною.

Протягом терміну дії цієї Угоди Партнеру може бути надана невиключна ліцензія, що не підлягає передачі, на використання фірмового найменування, товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів та будь-яких інших позначень Програми лише за письмовою згодою Представника Програми виключно у зв'язку з відображенням рекламних матеріалів на сайті Партнера. Ця ліцензія не може бути субліцензована, призначена або іншим чином передана Партнером. Право Партнера на використання Знаків обмежується і випливає тільки з цієї ліцензії. Партнер не повинен стверджувати про недійсність, неможливість примусового виконання або оскаржувати право власності на Знаки в будь-якому позові чи провадженні будь-якого виду чи характеру, а також не вчиняти жодних дій, які можуть завдати шкоди правам Програми на Знаки, зробити їх загальними або іншим чином послабити їхню дійсність або зменшити пов'язану з ними репутацію.

Пропонують

Пропозиції будуть розміщені на Сайті Програми.

Програма надає Партнеру обмежене, невиключне, непередаване право завантажувати Пропозиції з Сайту Програми та публікувати їх на веб-сайтах Партнера та в електронній поштовій кореспонденції, що надсилається Партнером, і все це має бути зроблено відповідно до цієї Угоди, Політики Програми, зі змінами, що вносяться час від часу, та додаткових умов та положень, що додаються до кожної із зазначених Пропозицій.

Партнер зобов'язується не змінювати, не змінювати, не спотворювати і не прикрашати Пропозицію або будь-яку частину Пропозиції, включаючи, без обмежень, будь-який текст або зображення, надані Програмою або Клієнтом або від імені Програми або Клієнта будь-яким способом, прямо або опосередковано, без явно вираженої попередньої письмової згоди Програми.

Платежі

Програма виплатить Партнеру комісію (далі – «Комісія»), розраховану відповідно до умов оплати, викладених у кожній Пропозиції, розміщеній Програмою на Сайті Програми. Програма застосовує плани оплати Revenue Share, CPA, Hybrid на власний розсуд залежно від обсягу та якості трафіку, який надсилає Партнер, якщо взаємно не погоджено інше.

Незалежно від обраного способу оплати (наприклад, PayPal, webmoney і т.д.), Партнер повинен надати Програмі свої фактичні банківські реквізити. Комісійні будуть виплачені Партнеру тільки після отримання Програмою оплати від Клієнта за таку Оферту, опублікованої в системі онлайн-звітності Програми.

Програма може на власний розсуд і час від часу приймати рішення про авансування Партнерській частині або всіх Комісійних до отримання оплати від Клієнта, але ні в якому разі Програма не буде зобов'язана це робити.

Партнер визнає та погоджується з тим, що виплата Комісійних може бути затримана, якщо Партнер не надав Програмі поточну інформацію відповідно до цієї Угоди, і що Програма ні в якому разі не несе відповідальності перед Партнером за будь-які збитки, витрати або витрати, прямо чи опосередковано понесені Партнером у результаті такої затримки. Мінімальна сума, яка може бути виплачена Партнеру в даному розрахунковому періоді, повинна перевищувати 30,00 доларів США (тридцять доларів США). На комісійні, що підлягають сплаті Програмою Партнеру, відсотки не нараховуються.

Виплати Партнеру відповідно до цього Розділу ґрунтуватимуться на записах, які веде Програма, звітують в онлайн-системі звітності Програми та час від часу перевіряються Клієнтами.

Добрі наміри

Партнер свідомо не отримуватиме вигоди від відомого або підозрюваного трафіку, який не генерується добросовісно, незалежно від того, чи дійсно він завдає шкоди Програмі. Програма залишає за собою право утримувати всі суми, належні Партнеру за цією Угодою, якщо у нас є обґрунтовані підстави вважати такий трафік.

Програма залишає за собою право призупинити партнерські платежі та/або призупинити чи закрити облікові записи, якщо буде виявлено, що афілійовані клієнти зловживають будь-якими пропозиціями чи акціями партнерів Paripesa, незалежно від того, з відома чи без відома Партнера.

Шахрайство

Якщо Програма на власний розсуд визначає, що Партнер або Суб-Партнер брав участь у будь-якій діяльності, яку Програма вважає шахрайською або яка може зашкодити репутації чи репутації Програми як серед широкої громадськості, так і серед Клієнтів чи потенційних Клієнтів Програми, або іншим чином, що Партнер або Суб-Партнер брав участь у діяльності, яка може вважатися шахрайською, Програма може, але не буде зобов'язана, (а) призупинити або припинити членство Партнера в Програмі без попередження та (б) передати будь-якій третій стороні інформацію, що стосується особи та місцезнаходження Партнера, якщо це необхідно для забезпечення виконання цих положень та умов.

У разі призупинення або припинення, будь-яка Комісія, що підлягає сплаті Партнеру в момент призупинення або припинення, буде вважатися анульованою.

Для цілей цієї Угоди шахрайські дії включають, але жодним чином не обмежуються:

 • діяльність Партнера або будь-якої особи, за яку за законом несе відповідальність Партнер, яка прямо чи опосередковано спрямована на завищення Комісійних, що підлягають виплаті Партнеру;
 • генерація лідів інакше, ніж за механізмом, затвердженим Програмою;
 • діяльність Партнера або будь-якої особи, за яку за законом Партнер несе відповідальність, що не відповідає Програмі;
 • будь-які спам-дії та дії, які Клієнт на свій розсуд визначає як шахрайські.

Програма може в будь-який час провести аудит Партнера з метою відповідності. Партнер погоджується надавати Програмі будь-яку обґрунтовану інформацію, необхідну для проведення розслідування щодо дотримання Партнером законодавства та цієї Угоди.

Партнерам Paripesa забороняється просувати букмекерську компанію за допомогою спаму електронною поштою, контекстної реклами зі згадкою бренду Paripesa Partners та видів реклами ClickUnder/PopUnder. У разі виявлення таких дій особистий рахунок Партнера буде закрито, будь-які нараховані кошти анульовано, а комісійні збори утримані. Також заборонено використовувати неправдиву інформацію про букмекерську компанію та бонуси.

Афілійованим партнерам компанії Paripesa категорично заборонено мати ігрові рахунки та робити з них ставки. Правило буде поширюватися як на акаунти, зареєстровані за власним реферальним посиланням, так і на будь-який інший рахунок, з якого були зроблені ставки.

У разі виявлення таких рахунків у партнера компанія залишає за собою право миттєво та в односторонньому порядку анулювати партнерство та заблокувати обліковий запис порушника в партнерській програмі без можливості виведення комісії, що залишилася, та будь-яких сум, виграних за рахунок розміщення будь-яких ставок.

Ковенанти, заяви та гарантії

Партнер заявляє та гарантує, що:

 • вона має повноваження та дієздатність укладати та бути зобов'язаною цією Угодою;
 • наскільки йому відомо, проти Афілійованої особи немає жодних існуючих, нерозглянутих або загрозливих претензій чи позовів;
 • жоден із веб-сайтів Партнера не містить неправдивої або оманливої реклами або будь-якого машинозчитуваного коду, включаючи, без обмежень, будь-який вірус, троянський кінь, роботу або іншу програму, що самовиконується;
 • він володіє або має законне право використовувати та розповсюджувати весь контент, захищені авторським правом матеріали, продукти та послуги, що відображаються на його веб-сайті або веб-сайтах або веб-сайтах або через нього, а також у його електронній пошті;
 • і тепер вона не є стороною будь-якої угоди або ділових відносин, які можуть суперечити цій Угоді.

Партнер зобов'язується і погоджується з тим, що:

 • він завжди дотримуватиметься всіх законів, що застосовуються в юрисдикції, де знаходиться Партнер, а також якщо Партнер прямо чи опосередковано веде свій бізнес або продає Пропозицію;
 • вона не вступатиме в будь-яку угоду чи ділові відносини або іншим чином не нестиме жодних зобов'язань, які, на думку Програми, можуть суперечити цій Угоді;
 • вона завжди дотримуватиметься умов цієї Угоди, а також Програмної політики з оновленнями, доповненнями та замінами Програми, час від часу, на власний розсуд;
 • вона не буде, без прямої письмової згоди Програми, використовувати або дозволяти будь-якій особі, за яку вона несе відповідальність за законом, використовувати будь-які сторонні комерційні найменування або торгові марки;
 • він не буде публікувати на будь-якому веб-сайті або надсилати в будь-якій електронній пошті універсальний пошук ресурсів або інше посилання на будь-який контент або іншим чином брати участь або виправдовувати будь-яку практику, яка, на думку Програми, є оманливою, наклепницькою, образливою, насильницькою, упередженою, непристойною, може зашкодити репутації або репутації Програми, або які в іншому випадку були б незаконними;
 • він завжди дотримуватиметься умов будь-якої угоди або політики, встановлених Офертою, в якій Партнер вирішив взяти участь;
 • він завжди дотримуватиметься положень Закону про боротьбу зі спамом від 2003 року з поправками або замінами, які час від часу вносяться;
 • він не буде публікувати будь-який контент, пов'язаний з Пропозицією, в будь-якій групі новин Usenet, чаті, дошці оголошень або «блозі» (за винятком чату, дошки оголошень або блогу, якими керує або який в основному належить Партнеру) без прямої письмової згоди Програми;
 • Він несе відповідальність за розробку, функціонування та обслуговування свого веб-сайту або веб-сайтів та електронної пошти, включаючи, без обмежень, їх технічну експлуатацію, створення, публікацію та точність будь-якого контенту, опублікованого на будь-якому такому веб-сайті чи веб-сайтах або в будь-якій електронній пошті;
 • він не буде намагатися будь-яким чином змінити, модифікувати, усунути, приховати або іншим чином зробити непрацездатними або неефективними будь-які теги, вихідні коди, посилання, пікселі, модулі або інші дані, надані Програмою або отримані з неї;
 • він не буде «обрамляти» або «дзеркально» будь-яку частину будь-яких сторінок, розміщених Клієнтом, якщо це прямо не дозволено Програмою та Клієнтом;
 • вона не буде змінювати будь-який вміст веб-сайту або електронної пошти, наданий Програмою; і вона завжди і час від часу надаватиме Програмі письмове підтвердження дійсної адреси, номера телефону, адреси електронної пошти та іншої ідентифікаційної або фінансової інформації, яку може обґрунтовано вимагати Програма.

Компенсація

Партнер зобов'язується та погоджується відшкодувати збитки та убезпечити Програму, її материнську компанію та їхніх відповідних акціонерів, директорів, посадових осіб та співробітників (разом «Група, звільнена від відповідальності») від будь-яких претензій або судових рішень, включаючи всі пов'язані з цим судові витрати, витрати та виплати, фактично понесені, що виникають у зв'язку з будь-яким порушенням цієї Угоди Партнером або будь-яким Субпартнером або здійсненням Партнером будь-якого права за цією Угодою чи будь-якою дією або бездіяльність Партнера, Суб-Партнера або будь-кого, за кого Партнер несе відповідальність за законом, включаючи, без обмежень, будь-які збитки, втрати, наслідкові чи інші, що виникають будь-яким чином (включаючи ті, що виникають або побічно пов'язані з будь-якою відповідальністю або іншим судовим позовом, претензією, вимогою чи іншою поданою дією) внаслідок будь-якої дії чи бездіяльності Партнера або будь-якої особи, за яку Партнер несе відповідальність за законом, незалежно від того, чи буде Група відшкодованих збитків або будь-яка з них названа стороною-відповідачем у будь-якому такому провадженні, а також чи стверджується, що Група відшкодованих збитків або будь-яка з них є недбалою або іншим чином несе відповідальність за будь-яку шкоду або шкоду, завдану людям або майну. Зобов'язання Афілійованої особи захищати та відшкодовувати збитки, як зазначено в цьому пункті, залишається чинним після припинення дії цієї Угоди з будь-якої причини та не буде іншим чином обмежене будь-якими іншими умовами цієї або будь-якої Угоди. Програма може, за власним вибором, на власний розсуд, взяти на себе виключний захист і контроль над будь-яким питанням, яке в іншому випадку підлягає відшкодуванню з боку Афілійованої особи. Програма може брати участь у захисті всіх претензій, щодо яких вона не бере на себе захист і контроль, і Партнер не повинен врегульовувати будь-які такі претензії без попередньої письмової згоди Програми.

Конфіденційність

Програма або її директори можуть час від часу розкривати Партнеру певну інформацію, що стосується бізнесу Програми або клієнтам, афілійованим особам, дочірнім компаніям Програми, Афілійованим особам, агентам або співробітникам Програми; ділові та маркетингові плани, стратегії та методи, які можуть не бути стандартною галузевою практикою або які не є загальновідомими в галузі; або дослідження, діаграми, плани, казки або компіляції ділової та промислової інформації, отриманої або підготовленої Програмою або від її імені (всі разом іменовані «Конфіденційна інформація»). Партнер визнає, що Конфіденційна інформація буде надана на власний розсуд Програми, і ніщо в цій Угоді не зобов'язує Програму, її директорів, агентів або співробітників розкривати або надавати Партнеру доступ до будь-якої Конфіденційної інформації.

Якщо це прямо не дозволено Програмою в письмовій формі, Партнер зобов'язується та погоджується:

 • використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей, прямо передбачених цією Угодою;
 • і що жодна Конфіденційна інформація не буде розкрита будь-якій третій стороні, афілійованій особі, дочірній компанії, Субафілійованій особі, агенту або співробітнику Партнера без попередньої письмової згоди Програми, яка може бути необґрунтовано та свавільно прихована.

Партнер визнає, що Програма залишається єдиним і виключним власником усіх прав, титулів та інтересів щодо Конфіденційної інформації та на неї. Партнер погоджується з тим, що Конфіденційна інформація не буде скопійована або іншим чином відтворена без явно вираженої попередньої письмової згоди Програми.

Після припинення дії цієї Угоди або іншим чином на вимогу Програми, Партнер погоджується з тим, що він негайно надасть Програмі всі нотатки, дані, стрічки, довідкові матеріали, ескізи, малюнки, меморандуми, записи, дискети, електронні повідомлення в будь-якій формі та будь-які інші матеріали, що будь-яким чином стосуються будь-якої Конфіденційної інформації, якою володіє Партнер або будь-яка афілійована особа, дочірня компанія, Суб-Партнер, агент або співробітник Афілійованої компанії.

Партнер визнає та погоджується з тим, що:

 • положення цього Розділу та угода Партнера з ним мають суттєве значення та є суттєвим спонуканням до укладення цієї Угоди Програмою;
 • положення цього Розділу тлумачаться незалежно від будь-якого іншого положення цієї Угоди, і існування будь-яких претензій або підстав для позову, які Партнер може мати проти Програми, незалежно від того, ґрунтуються вони на цій Угоді чи іншим чином, не є захистом від примусового виконання Програмою положень цього Розділу;
 • будь-яке порушення цього Розділу завдасть непоправної шкоди Програмі, для якої збитки не можуть бути адекватним засобом правового захисту, і тому Партнер погоджується, що в разі будь-якого такого порушення Програма матиме право вимагати, на додаток до будь-якого іншого права, що випливає з Програми за цією Угодою або іншим чином за законом чи правом справедливості, судова заборона проти Афілійованої особи без необхідності доведення фактичних збитків;
 • і, незважаючи на будь-яке інше положення цієї Угоди, цей Розділ залишається чинним після припинення дії цієї Угоди, незалежно від причини. Партнер погоджується відшкодувати збитки та захистити Програму від будь-яких втрат, витрат або витрат, включаючи судові витрати та судові витрати на основі адвоката та власного клієнта, які Програма може понести як прямий або непрямий результат будь-якого несанкціонованого розкриття Конфіденційної інформації Партнером або будь-якою особою, за яку Партнер несе відповідальність, в юриспруденції.

Позаконкурсна діяльність

Протягом терміну дії цієї Угоди та протягом шести (6) місяців після цього Партнер не намагатиметься, будь-яким чином, підірвати добру волю Програми, і, зокрема, Партнер не буде, прямо чи опосередковано: (1) вимагати, заманювати, намагатися вимагати чи переманювати, працювати поза Програмою; (2) заохочувати, спонукати або намагатися спонукати або спонукати будь-кого з працівників Програми вступити на службу зайнятості з Партнером або конкурентом Програми; або (3) прямо чи опосередковано укладати будь-яку угоду чи контракт, письмовий чи інший, з будь-яким Клієнтом або іншим чином надавати послуги будь-якій третій стороні для кінцевої вигоди Клієнта, яка може, на думку Програми, конкурувати з будь-якими послугами, що надаються Програмою такому Клієнту.

Відмова від прав

Нездатність Програми забезпечити суворе виконання Партнером будь-якого положення цієї Угоди не означатиме відмову від права Програми на подальше примусове виконання такого положення або будь-якого іншого положення цієї Угоди. Жодні зміни, доповнення, видалення або вставки цієї Угоди не допускаються та не будуть визнані Програмою. Жоден з наших співробітників або агентів не має жодних повноважень вносити або погоджуватися з будь-якими змінами або модифікаціями цієї Угоди або її умов.

Відмова від відповідальності та обмеження відповідальності

Програма відмовляється від будь-яких гарантій, умов, заяв, відшкодувань та гарантій щодо будь-якого питання, явного чи неявного (включаючи, без обмежень, будь-які гарантії прибутковості, задовільної якості, комерційної придатності, придатності для будь-якої конкретної мети, права власності та відсутності порушень). Незважаючи на будь-яке інше положення цієї Угоди, Програма додатково відмовляється від усіх зобов'язань та відповідальності з боку Програми та тих, за кого вона несе відповідальність за будь-які збитки, включаючи, але не обмежуючись, непрямі, особливі та непрямі збитки, гонорари адвокатів та експертів, а також судові витрати (навіть якщо Програма була попереджена про можливість таких збитків, збори або витрати), що виникають з цієї Угоди або у зв'язку з нею. За жодних обставин Програма не несе відповідальності перед Партнером за будь-які непрямі, непрямі, спеціальні, штрафні чи випадкові збитки або упущену вигоду Партнера або правонаступників чи правонаступників Партнера (включаючи, без обмежень, претензії щодо втрати ділової репутації, використання або довіри до послуг, що надаються за цією Угодою, зупинки іншої роботи або знецінення інших активів), що виникають внаслідок порушення або невиконання прямої або непрямої гарантії, порушення договору, введення в оману, недбалість, сувора відповідальність у делікті чи іншим чином. Без обмеження вищезазначеного, Програма не несе відповідальності за будь-які збої або затримки, що виникли в результаті будь-яких дій уряду, пожежі, повені, повстання, землетрусу, відключення електроенергії, заворушень, вибухів, ембарго, страйків, законних чи незаконних, нестачі робочої сили або матеріалів, переривання транспортування будь-якого виду, уповільнення роботи, дій або бездіяльності Партнера або третіх осіб, обладнання чи програмного забезпечення Партнера та/або будь-якого обладнання третіх сторін або будь-якої іншої умови, що впливає на виробництво чи доставку будь-яким способом, що знаходиться поза контролем Програми.

Припинення

Програма може розірвати цю Угоду в будь-який час, повідомивши про це Партнера протягом шести (6) годин. Партнер може розірвати цю Угоду в будь-який час, повідомивши про це Програму за сорок вісім (48) годин. Після припинення дії Партнер повинен видалити всі банери/іконки Програми з сайту Партнера та відключити всі посилання з сайту Партнера на всі веб-сайти партнерів Paripesa. Усі права та ліцензії, надані Партнеру в цій Угоді, негайно припиняються. Партнер поверне Програмі будь-яку конфіденційну інформацію та всі її копії, що знаходяться у володінні, зберіганні та під контролем Партнера, і припинить будь-яке використання Знаків Програми.

Загальне

Програма може переуступити цю Угоду без попередньої згоди Партнера. Партнер не може переуступити цю Угоду без письмової згоди Програми.

Програма залишає за собою право змінювати, доповнювати або змінювати цю Угоду в будь-який час, з будь-якої причини або взагалі без причини на власний розсуд. Найновіша версія цієї Угоди буде розміщена тут. Хоча Програма може повідомляти Партнера про суттєві зміни в цій Угоді, Партнер несе виключну відповідальність за те, щоб бути в курсі будь-яких таких змін або доповнень. Будь-яке повідомлення або інше повідомлення («Повідомлення»), дозволене або вимагається цією Угодою, буде надано в письмовій формі шляхом особистої доставки або передане факсом або електронною поштою стороні-одержувачу за адресою, наданою Програмі Партнером в її обліковому записі в Програмі. Будь-яке таке Повідомлення вважатиметься отриманим у дату, коли воно було передане факсом або електронною поштою або доставлене. Жодне положення або умова цієї Угоди не вважатиметься відмовою та жодним порушенням не буде виправдано, за винятком випадків, коли така відмова або згода, що виправдовує порушення, оформлені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

Якщо будь-яка умова, зобов'язання або умова цієї Угоди будуть визнані безстроковими, недійсними, незаконними або такими, що не підлягають виконанню, судом, який має юрисдикцію, ця Угода щодо решти умов, зобов'язань або умов залишатиметься чинною.

Ця Угода діятиме на користь і буде обов'язковою для відповідних правонаступників, спадкоємців та правонаступників як Програми, так і Партнера. Ця Угода є повною угодою між сторонами щодо предмета цієї угоди, замінює собою будь-які попередні або поточні заяви, переговори, домовленості та угоди, усні чи письмові.

Ця Угода є письмовою та доступна лише англійською мовою. У разі будь-яких розбіжностей між значеннями будь-яких перекладених версій цієї угоди, значення цієї версії англійською мовою має переважну силу.